Sufinama

SHABAN-UL-MUAZZAM

Date

NAME OF SUFI/SANT

Shrine

1 Maulana Sardaar Ahmed Pakistan
1 Hazrat Allama Abul Hasnat Qadri Lahore
2 Imam-e-Azam Abu Hanifa Baghdad Shareef
2 Hazrat Abdul Karim rampur
2 Hazrat Khawaja Nasir Dehlvi
3 Hazrat Meer Sayed Ahmed Kalpi Shareef
3 Hazrat Shaikh Abul Farah Tartoosi Baghdad Shareef
4 Hazrat Badruddin Ishaq Ajodhan
5 Hazrat Haji Gaib Shah Baba Kemari Karachi
7 Hazrat Allama Abdul Ghafoor Hazarwi
10 Maulana Ghulam Din Lahori
9 Hazrat Badangi Shah Sikandrabad
11 Hazrat Khawaja Qutub Jamal Hanswi
11 Shah Abdul Bari Amroha
14 Hazrat Sayed Muhammad Khalid Shah Chisti Sabri
22 Hazrat Shah muhammad Abdul Wali
25 Meer Sayed Muhammad Kalpi Shareef
19 Shamsuddin Turk Panipat
20 Shah Altamash Delhi
22 Sarmad Shaheed Delhi
27 Shaikh Abus Saeed Makhzoomi Baghdad Shareef
27th -29th Bulbul Shah Lahore
28 Sheikh Bilawal Lahore
29 Hazrat Haji Muhammad Mushtaq Attari Qadri