Sufinama
noImage

Ilm Gayavi

Gaya, India

Ilm Gayavi

RELATED Poets

 • Shah Akbar Danapuri Shah Akbar Danapuri Master

More Poets From "Gaya"

 • Ghulam Hasan Bithvi Ghulam Hasan Bithvi
 • Kausar Khairabadi Kausar Khairabadi
 • Shah Qutubuddin Baqi Shah Qutubuddin Baqi
 • Hasan Imam Warsi Hasan Imam Warsi
 • Aasi Gayavi Aasi Gayavi
 • Ata Hussain Fani Ata Hussain Fani
 • Fazihat Shah Warsi Fazihat Shah Warsi
 • Rasa Hamdani Rasa Hamdani
 • Abdul Aziz Aazad Abdul Aziz Aazad
 • Aasi Gayavi Aasi Gayavi