Sufinama

dar tamjid-o-tauhid hazrat bari jillat-e-azma wa illat-e-kalma goyad

Hakeem Sanayee

dar tamjid-o-tauhid hazrat bari jillat-e-azma wa illat-e-kalma goyad

Hakeem Sanayee

MORE BY Hakeem Sanayee

  ayā az chambar-e-islām dāyam burda sar bairūñ

  ze-sunnat karda dil ḳhālī ze-bid.at karda sar mash.hūn

  havā hamvāra shaitānī shuda bar nafas-e-tū sultāñ

  tanat jahl pairāya dilat kufar pairāmūñ

  agar dar e'tiqād-e-man ba-shakkī ba-nazm aaram

  alā raġham-e-tū dar tauhīd fasle gosh-dār aknūñ

  ayā āñkas ki aalim tabāye.a maaya pindārī

  nehī illat hayūlā ki aañ īdūñ va iiñ īdūñ

  hayūlā chīst allāh ast faa.el viiñ badāñ mānad

  ki ranj-e-bār bar gaav ast va aayad naala az gardūñ

  turā pursīd man ḳhvāham ze-sirr-e-baiza-e-murġhe

  che guft ast andarīñ ma.anā turā talqīn kun aflātūñ

  sapaid-o-zard mī-bīnam aab andar yake baiza

  vazāñ yak baiza chandīñ guuna murġh aayad hamī bairūñ

  na-goī az che ma.anī gasht parr-e-zāġh chuuñ qatrāñ

  ze-bahr-e-che dum-e-tā.ūs rañgīñ shud chū bū-qalamūñ

  humā-o-juġhd āḳhir che illat buud dar ḳhilqat

  charā shud aañ chunāñ mash.ūm va chuuñ shud iiñ chuneñ maimūñ

  na-goī kaz che mī-gīrad chakāv ilhān-e-mausīqār

  na-goī kaz che mī-bāfad tazarv anvā-e-saqlātūñ

  tafakkur kun yake dar ḳhilqat-e-shāhīn-o-murġhābī

  na-goī kaz che ma.anī raast aañ saqtāñ va iiñ saqtūñ

  yake chuuñ rāyat-e-sīmīñ hamesha dar havā-yāzāñ

  yake chuuñ zauraq-e-zarrīñ ravāñ hamvāra dar jehūñ

  gurezāñ īñ-ki chuuñ gardad ba-jāñ az chañg-e-ū aahan

  shatābāñ āñ-ki chuuñ rezad ba-hirs-o-shahvat az vai ḳhuuñ

  ajab-tar ziiñ hama ānast mar parinda murġhāñ

  mabīt-o-maskan-o-māvāst digā-sān-o-digargūñ

  yake besha-e-sāvī yake vādī-e-āmūñ

  yake qulla-e-qāf va yake sāhil-e-saihūñ

  yake ḳhud ba-tama.a-e-āñ ba-gardūñ burda chuuñ namrūd

  yake ḳhud ze-bīm-e-āñ ba-āb afganda chuuñ zunnūñ

  na-gīrad bād-e-chañg-e-āñ na-shoyad āb-e-rañg-e-īñ

  yake chuuñ rāyat-e-almās ast digar chuuñ zoraq-e-madhūñ

  na-goī charā kardand nok-o-chañg-e-ū ze-āhan

  na-goī charā dadand rañg-e-par-e-īñ ze-aksūñ

  agar chuuñ mane aajiz dar iiñ ma.anī ki pursīdam

  che-ghoī dar nabāte sazā-e-habb-e-aftīmūñ

  numā.ī har nabāte chū mādat hast ze-āb-o-gil

  ze-bahr-e-taff-e-ḳhurshed ast chuuñ lutf-e-havā maqrūñ

  churā dar yak zamīñ chandīñ nabāt-e-muḳhtalif bīnam bīnam

  ze-naḳhl-o-nār-o-seb-o-bed chuuñ aabī va chuuñ zaitūñ

  hamī duuñ mī-ḳhūrand aab va dar yak bostāñ royand

  ba-rañg-o-nīl-o-sabr-o-sumbul-o-māzo-o-māzaryūñ

  agar illat tabā.e shud vajūd-e-jumla chuuñ shud

  yake mumsik yake mushil yake daarū yake tā.ūñ

  az añgūr ast-o-ḳhashḳhāsh ast asl-e-unsur har-do

  charā dānish burad baada charā ḳhvāb āvurd afyūñ

  hamānā unkā man guftam tabā.e gard na-tavānad

  na aflātūñ na ġhair-e-ū ba-zarq-o-hīlat-o-afsūñ

  magar be-chūñ ḳhudāvande ki ahl-e-har-do-ālam

  ba-qudrat dar vajūd āvurd ba-ālat ba-kāf-o-nūn

  ḳhudāvande ki aadam va farzadnān-e-ādam

  padīd āvurd az mā'-e-muīñ va az gul-e-masnūñ

  ḳhudāvande ki dāyam hast as.hāb-e-ma.āsī

  janāb-e-fazl-e-ū mā.man azāb-e-adl-e-ū masjūñ

  hamesha buud uu be-mā hamesha bāshad uu be-shak

  sifātash ham-chū zātash haq va lekin sirr-e-ū maḳhzūñ

  kalāmash ham-chū va.adash haq va lekin guft-e-ū mushkil

  ta.ālā-rabbanā mī-goī va mī-dāñ vasf-e-ū be-chūñ

  hamū baḳhshinda-e-daulat hamū dāninda-e-fikrat

  hamū dārinda-e-getī hamū rāninda-e-gardūñ

  ki pinhāñ kard juz ezd ba-sañg-e-ḳhārā dar ātish

  ki royānad hamī juzvī ze-ḳhāk-e-tīra āzaryūñ

  sadaf hairān ba dariyā dar davāñ aahū ba-sahrā bar

  ramīda-o-ārmīda har-do dar-dariyā-o-dar-hāmūñ

  ki par kard va ki āgand az gayā-o-qatra-e-bārāñ

  dahān-e-īñ va nāf-e-āñ ze-mushk lū'lū'-e-maknūñ

  sapedī roz-e-sun.a kiist dar dahr-o-syāhī-e-shab

  ki mī-gardand bar yak duur pushtā-pusht chū tāhūñ

  hamesha har-do kāhānand va kāhān-e-umr-e-mā zīñ-shāñ

  chū sābūñ az che az charbū va charbū az che az sābūñ

  chaman pur haqqa-e-lū'lū' ki dānad kard dar naisāñ

  shamur pur ġhaiba-e-joshan ki dānad kard dar kānūñ

  ze-ba.ad āñ-ki chuuñ sīmīñ sipar gardad dar afzūdan

  ki kāhad maah har maah hattā āda-kal.urjūn

  ki bandad chuuñ ḳhizāñ aayad hazārāñ kalla-e-adkan

  ki bāshad chuuñ bahār aayad havā kalla-e-gardūñ

  ki gardānad mulavvin koh chuuñ rauza-e-rizvāñ

  ki gardānad munaqqash baaġh chuuñ sahaf-e-añgliyūñ

  do-āb muḳhtalif muttafiq bāham ki gardānad

  ba-qudrat dar yakī mauza.a kund har-do baham ma.ajūn

  pas āñgah nutfe gardānad va-az-ū shaḳhsī kund paidā

  misālash mohkam-o-sābit nihādash muttfan-o-mauzūñ

  yake aalim yake jāhil yake zālim yake aajiz

  yake mānam yake muflis yake shādāñ yake mahzūñ

  yake hamvāra daulat ba-kām az ne.amat-e-bāqī

  yake paivasta mehnat ba-ranj az aḳhtar vārūñ

  yake az balā sāġhaun rasānad dar harī roze

  yake az be-nānī davānad balā sāġhaun

  buzurgā pādshah kuust kaz yak-āb-o-yak-nutfa

  padīd āvurd chandīñ ḳhalq launālaun-o-gūnāgūñ

  gazīda ḳhusravāñ būdand ziiñ besh andarīñ aalam

  ze-rif.at ham-sar-e-gardūñ ba-ne.amat ham-sar-e-qārūñ

  chū ād-o-kaiqubād-o-bahman-o-kā.ūs-o-kaiḳhusrau

  manuchihr-o-jam-o-tahavvus-o-zahhak-o-afrīdūñ

  var az yūnān buqrā-o-batalmī.us-o-aflātūñ

  blenās hakīm-o-hurmuz-o-suqrāt-o-aflīmūñ

  var az paiġham-barāñ idrīs-o-nūh-o-yūnus-o-sāleh

  habīb-o-rūh-o-ibrāhīm-o-lūt-o-mūsā-o-hārūñ

  var az ashāb-e-paiġhambar atiq-o-umr-o-usmāñ

  alī-o-sād-o-salmān-o-suhaib-o-ḳhālid-o-maznūñ

  va gar az auliyā mahyār-o-hīra ḳhālid-o-ḳhuzrī

  junaid-o-shiblī-o-ma.arūf-shāh-nūrī-o-samnūñ

  darīñ aalam ze-reg-o-qatra-e-bārāñ banī-ādam

  ze-har jinsī ki man guftam hamānā būda-and afzūñ

  chū mumkin niist dānistan shumār-e-marg-e-ma.arūfāñ

  ba-bīñ ḳhud ki dānad karad dar ālam-e-hisāb-e-īdūñ

  ta.ālā sāne.ī ki-īñ jumla az āb-e-ū padīd āvurd

  pas āñgah jumla ham vai ba-ḳhāk-andar kunad madfūñ

  ayā dil-basta dar duniyā va fāriġh gashta az uqbā

  che suud az suud imrozīñ ki fardā ham toi maġhbūñ

  chū a.alam hamī daanī ki faanī gasht ḳhvāhad pas

  ba-mahr-e-ālam-e-fānī charā dil karda-ī marhūñ

  ilāhī banda-e-bechāra-e-miskīñ 'sanā.ī'

  ki hast az dīn-o-tā.at-hā-e-tū darmānda-o-madyūñ

  agarche hast uu mat.ūñ ba-illat-hā tama.a dārad

  badīñ tauhīd nā-mat.ūñ jazā.ī az nā-mat.ūñ

  aya az chambar-e-islam dayam burda sar bairun

  ze-sunnat karda dil KHali ze-bidat karda sar mashhun

  hawa hamwara shaitani shuda bar nafas-e-tu sultan

  tanat ra jahl pairaya dilat ra kufar pairamun

  agar dar e'tiqad-e-man ba-shakki ta ba-nazm aaram

  ala ragham-e-tu dar tauhid fasle gosh-dar aknun

  aya aankas ki aalim ra tabayea maya pindari

  nehi illat hayula ra ki aan idun wa in idun

  hayula chist allah ast fael win badan manad

  ki ranj-e-bar bar gaw ast wa aayad nala az gardun

  tura pursid man KHwaham ze-sirr-e-baiza-e-murghe

  che guft ast andarin mana tura talqin kun aflatun

  sapaid-o-zard mi-binam aab andar yake baiza

  wazan yak baiza chandin guna murgh aayad hami bairun

  na-goi az che mani gasht parr-e-zagh chun qatran

  ze-bahr-e-che dum-e-taus rangin shud chu bu-qalamun

  huma-o-jughd ra aaKHir che illat bud dar KHilqat

  chara shud aan chunan mashum wa chun shud in chunen maimun

  na-goi kaz che mi-girad chakaw ilhan-e-mausiqar

  na-goi kaz che mi-bafad tazarw anwa-e-saqlatun

  tafakkur kun yake dar KHilqat-e-shahin-o-murghabi

  na-goi kaz che mani rast aan saqtan wa in saqtun

  yake chun rayat-e-simin hamesha dar hawa-yazan

  yake chun zauraq-e-zarrin rawan hamwara dar jehun

  gurezan in-ki chun gardad ba-jaan az chang-e-u aahan

  shataban aan-ki chun rezad ba-hirs-o-shahwat az wai KHun

  ajab-tar zin hama aanast mar parinda murghan ra

  mabit-o-maskan-o-mawast diga-san-o-digargun

  yake ra besha-e-sawi yake ra wadi-e-amun

  yake ra qulla-e-qaf wa yake ra sahil-e-saihun

  yake KHud ra ba-tama-e-an ba-gardun burda chun namrud

  yake KHud ra ze-bim-e-an ba-ab afganda chun zunnun

  na-girad baad-e-chang-e-an na-shoyad aab-e-rang-e-in

  yake chun rayat-e-almas ast digar chun zoraq-e-madhun

  na-goi ta chara kardand nok-o-chang-e-u ze-ahan

  na-goi ta chara dadand rang-e-par-e-in ze-aksun

  agar tu chun mane aajiz dar in mani ki pursidam

  che-ghoi dar nabaate tu saza-e-habb-e-aftimun

  numai har nabaate ra chu madat hast ze-ab-o-gil

  ze-bahr-e-taff-e-KHurshed ast chun lutf-e-hawa maqrun

  chura dar yak zamin chandin nabaat-e-muKHtalif binam binam

  ze-naKHl-o-nar-o-seb-o-bed chun aabi wa chun zaitun

  hami dun mi-KHurand aab wa dar yak bostan royand

  ba-rang-o-nil-o-sabr-o-sumbul-o-mazo-o-mazaryun

  agar illat tabae shud wajud-e-jumla ra chun shud

  yake mumsik yake mushil yake daru yake taun

  az angur ast-o-KHashKHash ast asl-e-unsur har-do

  chara danish burad baada chara KHwab aawurd afyun

  hamana unka man guftam tabae gard na-tawanad

  na aflatun na ghair-e-u ba-zarq-o-hilat-o-afsun

  magar be-chun KHudawande ki ahl-e-har-do-alam ra

  ba-qudrat dar wajud aawurd ba-alat ba-kaf-o-nun

  KHudawande ki aadam ra wa farzadnan-e-adam ra

  padid aawurd az ma'-e-muin wa az gul-e-masnun

  KHudawande ki dayam hast ashab-e-maasi ra

  janab-e-fazl-e-u maman azab-e-adl-e-u masjun

  hamesha bud u be-ma hamesha bashad u be-shak

  sifatash ham-chu zatash haq wa lekin sirr-e-u maKHzun

  kalamash ham-chu wadash haq wa lekin guft-e-u mushkil

  taala-rabbana mi-goi wa mi-dan wasf-e-u be-chun

  hamu baKHshinda-e-daulat hamu daninda-e-fikrat

  hamu darinda-e-geti hamu raninda-e-gardun

  ki pinhan kard juz ezd ba-sang-e-KHara dar aatish

  ki royanad hami juzwi ze-KHak-e-tira aazaryun

  sadaf hairan ba dariya dar dawan aahu ba-sahra bar

  ramida-o-armida har-do dar-dariya-o-dar-hamun

  ki par kard wa ki aagand az gaya-o-qatra-e-baran

  dahan-e-in wa naf-e-an ze-mushk lu'lu'-e-maknun

  sapedi roz-e-suna kist dar dahr-o-syahi-e-shab

  ki mi-gardand bar yak dur pushta-pusht chu tahun

  hamesha har-do kahanand wa kahan-e-umr-e-ma zin-shan

  chu sabun az che az charbu wa charbu az che az sabun

  chaman pur haqqa-e-lu'lu' ki danad kard dar naisan

  shamur pur ghaiba-e-joshan ki danad kard dar kanun

  ze-baad aan-ki chun simin sipar gardad dar afzudan

  ki kahad mah ra har mah hatta aada-kalurjun

  ki bandad chun KHizan aayad hazaran kalla-e-adkan

  ki bashad chun bahaar aayad hawa ra kalla-e-gardun

  ki gardanad mulawwin koh ra chun rauza-e-rizwan

  ki gardanad munaqqash bagh ra chun sahaf-e-angliyun

  do-ab muKHtalif ra muttafiq baham ki gardanad

  ba-qudrat dar yaki mauza kund har-do baham majun

  pas aangah nutfe gardanad wa-az-u shaKHsi kund paida

  misalash mohkam-o-sabit nihadash muttfan-o-mauzun

  yake aalim yake jahil yake zalim yake aajiz

  yake manam yake muflis yake shadan yake mahzun

  yake hamwara ba daulat ba-kaam az neamat-e-baqi

  yake paiwasta ba mehnat ba-ranj az aKHtar warun

  yake ra az bala saghaun rasanad dar hari roze

  yake ra az be-nani dawanad ta bala saghaun

  buzurga padshah kust kaz yak-ab-o-yak-nutfa

  padid aawurd chandin KHalq launalaun-o-gunagun

  gazida KHusrawan budand zin besh andarin aalam

  ze-rifat ham-sar-e-gardun ba-neamat ham-sar-e-qarun

  chu aad-o-kaiqubaad-o-bahman-o-kaus-o-kaiKHusrau

  manuchihr-o-jam-o-tahawwus-o-zahhak-o-afridun

  war az yunan buqra-o-batalmius-o-aflatun

  blenas hakim-o-hurmuz-o-suqraat-o-aflimun

  war az paigham-baran idris-o-nuh-o-yunus-o-saleh

  habib-o-ruh-o-ibrahim-o-lut-o-musa-o-haarun

  war az ashab-e-paighambar atiq-o-umr-o-usman

  ali-o-sad-o-salman-o-suhaib-o-KHalid-o-maznun

  wa gar az auliya mahyar-o-hira KHalid-o-KHuzri

  junaid-o-shibli-o-maruf-shah-nuri-o-samnun

  darin aalam ze-reg-o-qatra-e-baran bani-adam

  ze-har jinsi ki man guftam hamana buda-and afzun

  chu mumkin nist danistan shumar-e-marg-e-marufan

  ba-bin ta KHud ki danad karad dar aalam-e-hisab-e-idun

  taala sanei ki-in jumla az aab-e-u padid aawurd

  pas aangah jumla ra hum wai ba-KHak-andar kunad madfun

  aya dil-basta dar duniya wa farigh gashta az uqba

  che sud az sud imrozin ki farda hum toi maghbun

  chu aalam ra hami dani ki fani gasht KHwahad pas

  ba-mahr-e-alam-e-fani chara dil karda-i marhun

  ilahi banda-e-bechaara-e-miskin 'sanai' ra

  ki hast az din-o-taat-ha-e-tu darmanda-o-madyun

  agarche hast u matun ba-illat-ha tama darad

  badin tauhid na-matun jazai az tu na-matun

  Source:

  • Book : Diwan-e-Sanai Ghaznawi (Pg. 536)
  • Author : Hakeem Sanayee
  • Publication : Intisharat-e-Sanayee, Iran (1983)
  • Edition : 7th
  0
  COMMENTS
  VIEW COMMENTS

  Additional information available

  Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.

  OKAY

  About this sher

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat porttitor tortor, varius dignissim.

  Close

  rare Unpublished content

  This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.

  OKAY