Sufinama
noImage

Betab Karapi

Gaya, India

Betab Karapi

RELATED Poets

 • Shah Mohsin Danapuri Shah Mohsin Danapuri Contemporary
 • Mazahir Imam Gayavi Mazahir Imam Gayavi Contemporary
 • Shah Akbar Danapuri Shah Akbar Danapuri Master

More Poets From "Gaya"

 • Arsh Gayavi Arsh Gayavi
 • Kausar Khairabadi Kausar Khairabadi
 • Ata Hussain Fani Ata Hussain Fani
 • Fazihat Shah Warsi Fazihat Shah Warsi
 • Tahayyur Warsi Tahayyur Warsi
 • Jageshar Parshad Khalish Jageshar Parshad Khalish
 • Abdul Aziz Aazad Abdul Aziz Aazad
 • Aasi gayavi Aasi gayavi
 • Shah Qutubuddin Baqi Shah Qutubuddin Baqi
 • Mast Gayavi Mast Gayavi