Sufinama
noImage

Manzar Kakvi

1906 - 1942 | Danapur, India

Manzar Kakvi

More Poets From "Danapur"

  • Shah Akbar Danapuri Shah Akbar Danapuri
  • Shah Zafar Sajjad Danapuri Shah Zafar Sajjad Danapuri
  • Naiyar Danapuri Naiyar Danapuri
  • Azhar Hashmi Azhar Hashmi
  • Shah Kabeer Danapuri Shah Kabeer Danapuri
  • Saif Farrukhabadi Saif Farrukhabadi
  • Shah Mohsin Danapuri Shah Mohsin Danapuri
  • Rafiq Danapuri Rafiq Danapuri
  • Makhdoom Sajjad Pak Makhdoom Sajjad Pak
  • Shah Qasim Danapuri Shah Qasim Danapuri