Sufinama
noImage

Rajjab

1557 | Sanganer, India

Saakhi 6

saañī lag sevā rachī Taryā na apnī Tek

daadū sam nahiñ dūsrā dīradh daas su ek

sani lag sewa rachi Tarya na apni Tek

dadu sam nahin dusra diradh das su ek

  • Share this

'rajjab' raam na rahm kar akhshar likhe na bhaal

tātheñ saddgurū milyā gurū shish rahe kañgāl

'rajjab' ram na rahm kar akhshar likhe na bhaal

tathen saddguru na milya guru shish rahe kangal

  • Share this

gurū daadū kabīr kaayā bha.ī kapūr

jan 'rajjab' unkī dayā paa.ī nishchat Thaur

guru dadu ru kabir ki kaya bhai kapur

jan 'rajjab' unki daya pai nishchat Thaur

  • Share this