Sufinama
Bedil Azimabadi's Photo'

बेदिल अज़ीमाबादी

1644 - 1720 | दिल्ली, भारत

फ़ारसी ज़बान के मशहूर सूफ़ी शाइ’र

फ़ारसी ज़बान के मशहूर सूफ़ी शाइ’र

बेदिल अज़ीमाबादी

संबंधित शायर

 • बुल्ले शाह बुल्ले शाह समकालीन
 • सुल्तान बाहू सुल्तान बाहू समकालीन

"दिल्ली" के और शायर

 • मीर मोहम्मद बेदार मीर मोहम्मद बेदार
 • मिर्ज़ा ग़ालिब मिर्ज़ा ग़ालिब
 • सूफ़ीनामा आर्काइव सूफ़ीनामा आर्काइव
 • ख़्वाजा मीर असर ख़्वाजा मीर असर
 • राक़िम देहलवी राक़िम देहलवी
 • सहजो बाई सहजो बाई
 • मुनादी मुनादी
 • अज़ीज़ वारसी देहलवी अज़ीज़ वारसी देहलवी
 • अमीर ख़ुसरौ अमीर ख़ुसरौ
 • अमीर हसन अला सिज्ज़ी अमीर हसन अला सिज्ज़ी