Sufinama
Shaikh Sadi's Photo'

शेख़ सादी

1184 - 1291/92 | शिराज, ईरान